Odkazy

Přihlášení

Slavnostní předání Sokolského parku

Dne 17.října 2012 byl slavnostně předán k užívání Sokolský park v Jilemnici.

Slavnostní pásku u příležitosti znovuotevření revitalizovaného sokolského parku společně přestřihli Mgr. Vladimír Richter, starosta města Jilemnice, a zástupci polských partnerských měst Karpacz a Kowary. Přítomni byly i další zástupci města Jilemnice a i zástupci dodavatelských firem.

Následně proběhla prohlídka parku, to vše za [...]

Další jilmy v Jilemnici

V Jilemnici byly při příležitosti Dne země vysázeny za přítomnosti starosty tři jilmy horské. Sázelo se v lokalitě louka u Kolory V Lipkách. Sázení jilemnických erbovních stromů se po loňské vysazování v lokalitě požární nádrže na Kozinci pomalu stává novodobou tradicí.

[...]

Krkonošské metro

V pondělí 20. února byla během Slavnostního koncertu v Erbovním sále Krkonošského muzea v Jilemnici, podpisem Zakládací smlouvy, založena obecně prospěšná společnost Krkonošské metro. Zakladateli společnosti, jejímž hlavním cílem je získání regionální dráhy Martinice v Krkonoších – Rokytnice nad Jizerou a ověřování nových technologií vyvinutých především na ČVUT v Praze v reálném provozu na této [...]