Odkazy

Přihlášení

Slavnostní předání Sokolského parku

Dne 17.října 2012 byl slavnostně předán k užívání Sokolský park v Jilemnici.

Slavnostní pásku u příležitosti znovuotevření revitalizovaného sokolského parku společně
přestřihli Mgr. Vladimír Richter, starosta města Jilemnice, a zástupci polských partnerských měst Karpacz a Kowary. Přítomni byly i další zástupci města Jilemnice a i zástupci dodavatelských firem.

Následně proběhla prohlídka parku,  to vše za hojné účasti školní mládeže a obyvatel Jilemnice. Noví návštěvníci parku se obeznámili s terénními úpravami, novými pěšími stezkami a v neposlední řadě s mnoha herními prvky, které jsou rozmístněny po celé ploše parku. Povedené dopoledne vyvrcholilo opékáním špekáčků na nově vybudovaném otevřeném ohništi.

Na české straně bylo vedoucím partnerem město Jilemnice, polskými partnery byla města Karpacz a Kowary. Cílem projektu byla modernizace a rozvoj infrastruktury cestovního ruchu v česko-polském pohraničí, všechna tři města na svém území revitalizovala zanedbané parky, v těchto parcích umístila atrakce pro volnočasové a kulturní aktivity návštěvníků a vytvořila naučnou stezku po
přírodních zajímavostech.

Celkové náklady na realizaci projektu činily v Jilemnici téměř 8,4 mil. Kč, z toho 85%  nákladů bylo financováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj, 5 % z národních prostředků a 10 % z rozpočtu města Jilemnice.

 

Jan Füri

Komentáře jsou uzavřeny.