Odkazy

Přihlášení

Projev zastupitele Jiřího Kalenského (zvoleného za ODS) na ustavujícím zastupitelstvu města Jilemnice 5.11.2014

27. října, v předvečer státního svátku, média zveřejnila docela zajímavou zprávu  Bezpečnostní informační služby, že kromě jiného nám v České republice narůstá počet agentů z východních zemí, konkrétně z Ruska a z Číny. Ten počet se více než ztrojnásobil. Ta zpráva zapadla možná do šuplíku, možná ji někdo hodil do skartovačky. Zapadla také v dění, jak nás neblaze reprezentuje pan prezident republiky, aby v zápětí svojí hanlivou mluvou rozehnal myšlenky na to, co kdesi v Číně řekl.

Řada lidí si nechce uvědomit, co zpráva BIS znamená. Ta zpráva znamená, že dochází k tomu, že se v České republice kromě agentů vyskytují akademici, podnikatelé a další lidé, kteří zcela cíleně, precizně ovlivňují naše každodenní chování, jednání a oni vědí přesně, jakým způsobem ovlivňovat českou společnost. A přiznám se, že poslední dva roky na to upozorňuji různé novináře, různé lidi, všímám si toho, bohužel se tak neděje ve společnosti a reakce politiků je nulová. S tím souvisí i otázka veřejného hlasování.

V dějinách, když tak mě pan doktor Luštinec opraví, on je historik, já ne, se poprvé objevilo hlasování před zhruba 2500 lety, a to v antických státech nebo v antických městských státech, abych  byl přesný, kde se hlasovalo pompézně, kde publikum čítalo několik tisíc a desítek tisíc. A latiníci všichni jistě ví, co znamená slovo acclamatio (jásavé, hlasité zvolání) či I, exclamatio (já jsem zvolán). Tak běžel čas a v 16. století – 1562, tuším, katolická církev přišla s revoluční změnou a v rámci konkláve zavedla tajnou volbu pomocí papírů. Ta tajná volba se stala na dlouhá století součástí, přijala jí veškerá demokratická společnost a v demokratických zemích volba orgánů probíhá (až na naprosté výjimky) zcela tajně. Pouze v zemích, kde se chopili moci diktátoři, a je jedno, jestli to byly diktátorské země v čele s diktátorem nebo v čele s vedoucí skupinou, třídou, rasou, ať už to byly jakékoliv „-ismy“, tak se zde na oslavu svých velitelů a vůdců, ze strachu a z bázně začalo volit veřejně.

Veřejné hlasování je projevem jisté nedůvěry, jistého strachu a domnívám se, že bychom ve světle těchto událostí měli držet standardní běžné demokratické principy, to znamená, že volby orgánů mají být tajné…

Já rozhodně nebudu souhlasit s tím, aby volba orgánů v našem městě proběhla veřejně a přeji si, aby tato slovíčka si vzali k srdci i mí kolegové a adekvátně se k tomu postavili…

Proč

Voliči, děkujeme za vaši důvěru, nezradili jsme Vás

Budeme prosazovat to, co jsme slíbili, i když to nebude jednoduché…

Budeme soustavně hájit demokratické principy jako základní podmínku občanské společnosti

Demokratický princip volby orgánů v Jilemnici pošlapán

Vzájemná nedůvěra a podezírání v nové koalici patrny hned na začátku období… Nevěří si při hlasování…

Že by platilo staré a známé „podle sebe soudím tebe“…

Věci naše společné nové radní zjevně nezajímají

Náklady na druhého místostarostu vytáhnou z městské pokladny 1.645.000 Kč …

Mohli jsme mít chodník, lepší údržbu města…

Plat minulého starosty sponzoroval sociální činnosti a sportovní akce…

Reprezentují 39,54 % voličů, minulí radní reprezentovali 55,18 % a předminulá 54,35 %…

Transparentnost? Jen, když se hodí…

Co nám o sobě veřejně sdělili?

Nic, protože sami neplní zákonné povinnosti

Nezveřejňují povinné údaje o firmách, v nichž působí.

A ti, co zveřejňují… Podívejte se sami…

Vítězové komunálních voleb při jednáních slibovali

Budeme respektovat výsledky voleb a požadavky obyvatel.

Proč tedy nejednali se zastupitelem s druhým nejvyšším počtem udělených hlasů, osobou respektovanou a uznávanou?

Volební právo v Česku má následující atributy: všeobecné (právo volit mají všechny osoby, které dosáhly potřebného věku); rovné (každý hlas má stejnou váhu) a přímé (přímá volba bez zprostředkovatelů) vykonávané tajným hlasováním.

Pojem hlasování se považuje za zahrnujícím jak volby (tj. hlasování o osobách), tak vlastní hlasování o nepersonálních otázkách.

Občanská demokratická strana

KDU-ČSL

Hnutí za harmonický rozvoj obcí a měst

Poděkování

Poděkování voličům

ODS Jilemnice – jednička v komunálních volbách 2014

Kandidátka pro Komunální volby 2014

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: Error validating application. Application has been deleted.
Type: OAuthException
Code: 190
Please refer to our Error Message Reference.

Volby 2013

Dovolujeme si všem voličům poděkovat za hlasy, které jste ODS dali, stejně tak i kroužky pro naši kandidátku ing. Miroslavu Kynčlovou.

Nesmírně si toho vážíme, je to závazek do budoucna. ODS se mění. Budeme se na změně podílet

ODS Jilemnice má svou kandidátku ve volbách do Poslanecké sněmovny

Místní sdružení ODS Jilemnice má svou kandidátku ve volbách do Poslanecké sněmovny 2013, a to ing. Miroslavu Kynčlovou. Podpořte ji svým hlasem a kroužkem!

Odměňování na kraji – nesourodost krajské koalice

Zastupitelstvo Libereckého kraje v září opět projednávalo odměňování neuvolněných členů zastupitelstva a členů výborů a komisí. Tento bod se stává v tomto volebním období již evergreenem.

Poprvé se o odměnách hlasovalo v prosinci 2012, kdy zastupitelstvo 31 hlasy rozhodlo o plošném snížení odměn oproti předcházejícímu volebnímu období o 10%. Všechny své hlasy dodaly zastupitelé ODS, Starostů pro Liberecký kraj (SLK) a „Změny“. Jednalo se o návrh koalice SLK a „Změny“.

Poté však rada kraje začala rozšiřovat okruh osob, kterých se odměny týkají. Rada tak zřídila pět nových komisí, které rozšířily počet osob placených z kraje o 46 osob. Lze se jen domnívat, proč k tomu došlo… Bylo potřeba zaplatit nové lidi? Nabídnout peníze svým příznivcům? Zavázat si některé zastupitele?

Snížení o 10% bylo oproti maximálním odměnám, které lze na základě nařízení vlády provést. Toto snížení lze provést jen u neuvolněných členů zastupitelstva. Rady kraje se toto snížení tedy dotknout nemůže.

O dva měsíce později však byl předložen jiný návrh – a to předsedy „Změny“ Jana Korytáře, tedy člena koalice. Nově obsahoval navýšení odměn a „prohlasovalo“ ho 7 zastupitelů KSČM, 7 SLK a 10 „Změny“. Byly navýšeny odměny na maximální částky, které nařízení dovoluje. Návrh byl pokrytecký, protože právě Jan Korytář má díky tomuto návrhu jako jeden ze tří zastupitelů nejvyšší odměnu.

Potřetí se k hlasování o odměnách dostalo zastupitelstvo kraje na zářijovém zasedání. Byl opětovně předložen návrh na
opětovné stanovení snížených 10% odměn. Pro tento návrh však bylo jen 20 zastupitelů (plně jen ODS, SLK, naopak pouze tři ze „Změny“ a jeden z KSČM).

Vyzval jsme radu kraje, aby se zamyslela nad okruhem osob, které jsou tímto způsobem placeny, přesněji, aby se vrátila k osvědčenému modelu existence jen dvou komisí (a ne sedmi, které nová rada zřídila)… A též vyčíslila, kolik nové komise kraj stály.

Jediná ODS podpořila snížení odměňování o 10%, nehlasovala pro zvýšení odměn a při posledním hlasováním opět hlasovala pro původní návrh snížených odměn. Bohužel ne tak ostatní strany.

Doufejme, že společně připravíme návrh, který náklady kraje sníží. Tedy návrh, kterým dojde je snížení počtu osob i odměn, a tudíž k výraznému snížení nákladů…

Celá tato anabáze se však netýká členů rady kraje – tedy uvolněných zastupitelů. Ti jsou placeni na základě zákona a odměny si nemohou snížit rozhodnutím zastupitelstva.

Je na jejich zvážení, zda půjdou příkladem a i oni věnují část svých prostředků (například formou darů) na „bohulibé“ účely a prokáží tak, že jim nejde jen o peníze do vlastní kapsy.

 

Vladimír Richter, člen zastupitelstva Libereckého kraje za ODS a předseda finančního výboru zastupitelstva Libereckého kraje

 

Kandidátka ODS Liberecký kraj – odkaz

http://www.ods.cz/volby2013/kandidatni-listina/liberecky