Odkazy

Přihlášení

o nás

Místní sdružení (MS) je základním článkem strany v místě. Vzniká usnesením místního sněmu o vytvoření místního sdružení a schválením licence výkonnou radou ODS.

Nejvyšším orgánem místního sdružení je místní sněm, v období mezi sněmy za činnost sdružení odpovědná místní rada.

V čele místního sdružení stojí předseda, kterého v jeho nepřítomnosti zastupuje místopředseda.