Odkazy

Přihlášení

Projev zastupitele Jiřího Kalenského (zvoleného za ODS) na ustavujícím zastupitelstvu města Jilemnice 5.11.2014

27. října, v předvečer státního svátku, média zveřejnila docela zajímavou zprávu Bezpečnostní informační služby, že kromě jiného nám v České republice narůstá počet agentů z východních zemí, konkrétně z Ruska a z Číny. Ten počet se více než ztrojnásobil. Ta zpráva zapadla možná do šuplíku, možná ji někdo hodil do skartovačky. Zapadla také v dění, [...]

Proč

Voliči, děkujeme za vaši důvěru, nezradili jsme Vás…

Budeme prosazovat to, co jsme slíbili, i když to nebude jednoduché…

Budeme soustavně hájit demokratické principy jako základní podmínku občanské společnosti

Demokratický princip volby orgánů v Jilemnici pošlapán…

Vzájemná nedůvěra a podezírání v nové koalici patrny hned [...]

Poděkování

Poděkování voličům

Volby 2013

Dovolujeme si všem voličům poděkovat za hlasy, které jste ODS dali, stejně tak i kroužky pro naši kandidátku ing. Miroslavu Kynčlovou.

Nesmírně si toho vážíme, je to závazek do budoucna. ODS se mění. Budeme se na změně podílet

ODS Jilemnice má svou kandidátku ve volbách do Poslanecké sněmovny

Místní sdružení ODS Jilemnice má svou kandidátku ve volbách do Poslanecké sněmovny 2013, a to ing. Miroslavu Kynčlovou. Podpořte ji svým hlasem a kroužkem!

Odměňování na kraji – nesourodost krajské koalice

Zastupitelstvo Libereckého kraje v září opět projednávalo odměňování neuvolněných členů zastupitelstva a členů výborů a komisí. Tento bod se stává v tomto volebním období již evergreenem.

Poprvé se o odměnách hlasovalo v prosinci 2012, kdy zastupitelstvo 31 hlasy rozhodlo o plošném snížení odměn oproti předcházejícímu volebnímu období o 10%. Všechny své [...]

Kandidátka ODS Liberecký kraj – odkaz

http://www.ods.cz/volby2013/kandidatni-listina/liberecky

Sněm MS ODS Jiemnice

Dovoluji si srdečně pozvat všechny členy místního sdružení ODS Jilemnici na místní sněm, který se bude konat dne 19.8.2013 od 18.00 v restauraci U Horkých kamenů. Na programu bude nominace kandidátů do PSP ČR. Vladimír Richter

Probuzení ze zimního spánku ?

.. nebo snad „blýskání na lepší časy“ ? Ale také mě napadá, že „jedna vlaštovka jaro nedělá“. O čem je řeč ? V tomto případě o toku informací směrem k členské základně. Mnozí z nás měli a mnozí stále mají pocit, že nerozumí vládnutí koalice, potažmo vládnutí ODS. Že nerozumí krokům, které vedení ODS dělá [...]

Novinky ODS – 01/2013

odkaz na první číslo emailových novinek pro členy ODS