Odkazy

Přihlášení

Krkonošské metro

V pondělí 20. února byla během Slavnostního koncertu v Erbovním sále Krkonošského muzea v Jilemnici, podpisem Zakládací smlouvy, založena obecně prospěšná společnost Krkonošské metro. Zakladateli společnosti, jejímž hlavním cílem je získání regionální dráhy Martinice v Krkonoších – Rokytnice nad Jizerou a ověřování nových technologií vyvinutých především na ČVUT v Praze v reálném provozu na této trati, jsou Jilemnicko – svazek obcí, jež sdružuje obce a města regionu, z nichž některé leží na dané trati a občanské sdružení PříKrM, které již dlouhodobě vyvíjí aktivity ohledně oživení provozu na této trati.

Nad Slavnostním koncertem k založení společnosti převzal záštitu náměstek hejtmana Libereckého kraje pro rezort dopravy Martin SEPP a prorektor pro rozvoj ČVUT v Praze prof. Ing. Petr MOOS, CSc. Na aktu se dále příspěvkem zúčastnili, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje Ing. Viktor LIŠKA, za ČVUT v Praze, Fakultu dopravní Ing. Martin LESO, Ph.D. a starostové Jilemnice a Rokytnice nad Jizerou, pánové Ing. Petr MATYÁŠ a Mgr. Bc. Vladimír RICHTER. V kulturním programu vystoupil s několika áriemi a dopravními písněmi Karel JAKUBŮ (baryton), za doprovodu Tomáše PINDÓRA (klavír), dále s lidovými písněmi vystoupili členové souboru Musica Bohemica vedení Jaroslavem KRČKEM a pěvecký sbor Camponotus.

Samotný podpis Zakládací smlouvy společnosti KrM byl uskutečněn ve snadno zapamatovatelný termín 21:02 20.02. 2012, neboť věříme, že tento akt vstoupí do dějin české lehké regionální a příměstské kolejové dopravy. V současné době připravujeme podpis Memoranda o spolupráci na tomto projektu, který se zabývá novým pohledem na provozování regionálních tratí v ČR. Jednotlivé části programu budou zveřejněny na serveru YouTube ve videích uživatele KrMcz

Zakládací smlouvu na snímku podepisují ve 21:02 20.02. 2012 zleva: předseda Svazku obcí Jilemnicko a starosta Jilemnice Mgr. Bc. Vladimír RICHTER a ředitel občanského sdružení PříKrM – Přítel Krkonošského metra Karel JAKUBŮ, dipl. um. V pozadí se za oběma zástupci zakladatelů vyjímá znak hraběcího rodu Harrachů, bývalých majitelů panství a stavitelů Místní dráhy Martinice – Rokytnice.

(Text: Karel Jakubů Foto: Martin HOLEČEK)

Komentáře jsou uzavřeny.