Odkazy

Přihlášení

Nepřeji si, aby pokračovalo bezhlavé zadlužování kraje

Uveřejňujeme rozhovor, který poskytnul starosta města Jilemnice Vladimír Richter serveru ParlamentníListy.cz

Pane starosto, jak byste hodnotil naši současnou politickou scénu? Domníváte se, že by mělo dojít k předčasným volbám?
Chápu určité znechucení veřejnosti z řady afér a někdy i vnitřních bojů uvnitř koalice. Přesto jsem přesvědčen, že za současnou vládou jsou vidět konkrétní výsledky a že dochází k zásadní změně v zodpovědnosti politiků, i když to veřejnost takto ne vždy vnímá. V které jiné vládě odcházeli ministři ze svých pozic byť jen při podezření z čehokoli nezákonného či neetického? Pamatujete si snad v minulosti rozsudek nad politiky, kteří byli obviněni z korupce? Situace se mění, možná pomaleji, než jsme čekali, ale mění. Proto si myslím, že vládní koalice má smysl, jen její nejmenší člen musí přestat s neustálými názorovými veletoči a začít normálně komunikovat.

 

Nejvíce citovaná je asi v poslední době nejmenší vládní strana Věci Veřejné. Jak byste hodnotil její působení ve vládě?
Částečně jsem na to už odpověděl. Souhlasím s názorem, který už ze strany ODS několikrát zazněl, že první měsíce parlamentního a vládního působení zbývající koaliční partneři tolerovali nezkušenost a určitou politickou neobratnost, ale po dvou letech už by snad ve Věcech veřejných měli vědět, že existují pravidla, která je nutné dodržovat. Tím myslím pravidla legislativního procesu, ale také prosté lidské pravidlo, že to, co se slíbí, má se splnit. Doufejme, že události posledních dní pro Věci veřejné byly dostatečným poučením. Konečné hodnocení této straně dají voliči.

Jaké problémy nejvíce sužují obyvatele Jilemnice a jak tyto problémy řešíte?
Jilemnice je členem Národní sítě Zdravých měst. Každoročně pořádáme kulaté stoly – fóra zdravého města, na nichž jsou v různých oblastech definovány problémy, které vnímají obyvatelé Jilemnice jako své priority. Na základě toho vzniká „desatero problémů Jilemnice“, které je pak následně předloženo jako anketa všem občanům a podle jejich odpovědí je vybráno osm problémových oblastí. Poslední fórum se uskutečnilo před několika dny, 12. dubna. Teď připravujeme anketu. Témata se ale často opakují – občany nejvíce trápí otázky týkající se školství a rozvoje sportovišť, čímž se město zabývá dlouhodobě. Podařilo se nám v Jilemnici zachovat gymnázium a střední odbornou školu a od příštího školního roku se nám dokonce povedlo rozšířit oborovou skladbu. Sílí i zájem o sportovní část gymnázia.
Jsme městem sportu a tomu odpovídá i naše strategie. Zrekonstruovali jsme plavecký bazén, rozšířili možnosti pro sportovce na stadionu a zahájili jsme rekonstrukci stávající „kolečkové“ dráhy Na Hraběnce, kterou rozšíříme a prodloužíme. Chystá se i výstavba biatlonové střelnice, a to i s ohledem na úspěchy našich sportovců – lyžařů a biatlonistů.

Jak uvedl našim stránkám hejtman Stanislav Eichler, podle lednové zprávy Úřadu práce se v Libereckém kraji zvýšil počet uchazečů o zaměstnání během ledna z 23286 na 24083, tedy o 797 osob. Do jaké míry trápí obyvatele Jilemnice nezaměstnanost? A jaké jsou zde pro ně pracovní příležitosti?
Dle údajů z úřadu práce je na Jilemnicku počet nezaměstnaných stabilizován. Pracovní příležitosti na Jilemnicku jsou dostatečné, nedochází k propouštění velkého počtu lidí, jak se děje na některých jiných místech. Máme tady několik velkých zaměstnavatelů, kteří vytvářejí celou řadu pracovních příležitostí. Jsme však i místem zvýšeného turistického ruchu a to přináší další pracovní místa i v malých firmách a u živnostníků.

Jaká je v současné době míra zadluženosti města a do čeho budete letos naopak investovat?
Zadluženost města je 0 %, město je tedy zcela bez dluhů. V dubnu letošního roku jsme splatili všechny závazky města z investičních akcí (před šesti lety to bylo více než 37 mil. Kč).
Připravujeme další akce, které pravděpodobně budeme řešit částečně investičním úvěrem s krátkou splatností. Jedná se zejména o chodník v ulici Československých legií, opravy mostů na místních komunikacích a již zmíněnou výstavbu a rekonstrukci dráhy Na Hraběnce. V letošním roce investujeme do zeleně. Ve třech projektech revitalizujeme naše parky a veřejné prostory. Realizujeme také rozsáhlé zalesnění po větrné smršti, která Jilemnici postihla. Celkem do zeleně naše bezmála šestitisícové město investuje 15 mil. Kč. Letos dofinancujeme rovněž projekt Čistá Jizera – dokončení odkanalizování města, jehož celková cena je téměř 60 mil. Kč.

Jak podle Vás dopadnou krajské volby? A domníváte se, že je můžou současné vládní aféry ovlivnit?
Reformy nikdy nepřinášejí masivní popularitu, ale na obecní či krajské úrovni se podle mě lidé rozhodují nejen podle celostátní politiky. Kandiduji, protože věřím, že za mnou i za kolegy na kandidátce ODS je vidět konkrétní práce. Nepřeji si, aby pokračovalo bezhlavé zadlužování kraje bez toho, že by to na život lidí mělo nějaké konkrétní pozitivní dopady. Neumím věštit z křišťálové koule, takže výsledek neumím odhadnout, ale věřím, že voliči umí rozeznat, kdo jen kritizuje, se všemi se hádá a kdo skutečně pracuje. Populistů jsou poslední dobou plné ulice zejména velkých měst, ale když se jich zeptáte na konkrétní řešení problémů, mlčí, nebo mlží. Tudy cesta nevede.

Slyšel jste už někdy o serveru ParlamentníListy.cz, a co říkáte na jeho služby?
Samozřejmě jsem o Parlamentních listech slyšel a snažím se, pokud to stíhám, i pravidelně číst hlavně články věnující se politice, nebo našemu kraji. Mám snad jen jedinou drobnou výhradu – některé diskuse pod články jsou plné vulgarit, což je škoda a slušné diskutéry to odrazuje. Ale jinak jsem rád, že dáváte prostor skutečně všem, byť i někdy menšinovým názorům, což se, bohužel, o některých jiných médiích říct nedá.

Komentáře jsou uzavřeny.