Odkazy

Přihlášení

Odměňování na kraji – nesourodost krajské koalice

Zastupitelstvo Libereckého kraje v září opět projednávalo odměňování neuvolněných členů zastupitelstva a členů výborů a komisí. Tento bod se stává v tomto volebním období již evergreenem.

Poprvé se o odměnách hlasovalo v prosinci 2012, kdy zastupitelstvo 31 hlasy rozhodlo o plošném snížení odměn oproti předcházejícímu volebnímu období o 10%. Všechny své hlasy dodaly zastupitelé ODS, Starostů pro Liberecký kraj (SLK) a „Změny“. Jednalo se o návrh koalice SLK a „Změny“.

Poté však rada kraje začala rozšiřovat okruh osob, kterých se odměny týkají. Rada tak zřídila pět nových komisí, které rozšířily počet osob placených z kraje o 46 osob. Lze se jen domnívat, proč k tomu došlo… Bylo potřeba zaplatit nové lidi? Nabídnout peníze svým příznivcům? Zavázat si některé zastupitele?

Snížení o 10% bylo oproti maximálním odměnám, které lze na základě nařízení vlády provést. Toto snížení lze provést jen u neuvolněných členů zastupitelstva. Rady kraje se toto snížení tedy dotknout nemůže.

O dva měsíce později však byl předložen jiný návrh – a to předsedy „Změny“ Jana Korytáře, tedy člena koalice. Nově obsahoval navýšení odměn a „prohlasovalo“ ho 7 zastupitelů KSČM, 7 SLK a 10 „Změny“. Byly navýšeny odměny na maximální částky, které nařízení dovoluje. Návrh byl pokrytecký, protože právě Jan Korytář má díky tomuto návrhu jako jeden ze tří zastupitelů nejvyšší odměnu.

Potřetí se k hlasování o odměnách dostalo zastupitelstvo kraje na zářijovém zasedání. Byl opětovně předložen návrh na
opětovné stanovení snížených 10% odměn. Pro tento návrh však bylo jen 20 zastupitelů (plně jen ODS, SLK, naopak pouze tři ze „Změny“ a jeden z KSČM).

Vyzval jsme radu kraje, aby se zamyslela nad okruhem osob, které jsou tímto způsobem placeny, přesněji, aby se vrátila k osvědčenému modelu existence jen dvou komisí (a ne sedmi, které nová rada zřídila)… A též vyčíslila, kolik nové komise kraj stály.

Jediná ODS podpořila snížení odměňování o 10%, nehlasovala pro zvýšení odměn a při posledním hlasováním opět hlasovala pro původní návrh snížených odměn. Bohužel ne tak ostatní strany.

Doufejme, že společně připravíme návrh, který náklady kraje sníží. Tedy návrh, kterým dojde je snížení počtu osob i odměn, a tudíž k výraznému snížení nákladů…

Celá tato anabáze se však netýká členů rady kraje – tedy uvolněných zastupitelů. Ti jsou placeni na základě zákona a odměny si nemohou snížit rozhodnutím zastupitelstva.

Je na jejich zvážení, zda půjdou příkladem a i oni věnují část svých prostředků (například formou darů) na „bohulibé“ účely a prokáží tak, že jim nejde jen o peníze do vlastní kapsy.

 

Vladimír Richter, člen zastupitelstva Libereckého kraje za ODS a předseda finančního výboru zastupitelstva Libereckého kraje

 

Komentáře jsou uzavřeny.